Descarcă aplicația

Politica de confidențialitate

I Datele operatorului de date:
Numele companiei: YOLO TECHNOLOGY S.R.L.
Sediu: Municipiul Timișoara, Strada Corvin Matei Nr. 1, Etaj Parter, Ap. 2, Județ Timiș.
Cod Unic de Înregistrare: 41540040,
Nr. de ordine în registrul comerțului: J35/3238/21.08.2019
E-mail prin: www.yolobook.ro
(în continuare: YOLO)

II Prevederi generale

În YOLO respectăm confidențialitatea clienților noștri, a cumpărătorilor, a utilizatorilor serviciilor noastre, celor care se interesează de produsele/serviciile noastre, de asemenea și a altor persoane care apar în fotografii (denumită în continuare ”persoana vizată”). Toate datele cu caracter personal primite de la persoana vizată, folosesc pentru a desfășura relații contractuale și pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre. Protecția și securitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru YOLO. Protecția datelor cu caracter personal ale persoanei vizate este pentru YOLO obligația căreia îi acordăm o mare importanță pe parcursul întregului proces. Asociații noștri sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal, respectând în același timp reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Când persoana vizată folosește website-ul sau aplicația noastră în scopul de a afla despre oferta noastră sau de a comanda produsele, la fel și atunci când persoana vizată comunică cu noi (prin e-mail), YOLO colectează datele cu caracter personal ale persoanei vizate, informații prin care YOLO poate contacta cu această persoană vizată, precum și anumite informații tehnice.

În general, YOLO colectează informații tehnice despre modul în care persoana vizată folosește site-ul și aplicația, precum și date despre comportamentul persoanei vizate care ne permit să înțelegem ce efecte au produsele și ofertele YOLO asupra ei. Aceste informații ne sunt disponibile prin intermediul unor servicii terțe, cum ar fi Google Analytics.

A) Când persoana vizată utilizează pagina noastră Web
Atunci când persoana vizată utilizează website-ul nostru, indentificatorul online, pe baza setărilor generale de căutare, va stoca temporar anumite date cu caracter personal ale persoanei vizate, cum ar fi OAuth token folosit pentru identificarea conexiunii. Aceste date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul, sunt șterse după încetarea utilizării site-ului. În plus, datele cu caracter personal sunt prelucrate de către YOLO numai dacă persoana vizată exprimă în mod voluntar consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu atunci când se înregistrează pe site-ul Web, atunci când plasează o comandă, sau în legătură cu îndeplinirea unei comenzi, concursuri cu premii sau înregistrări online. În mod regulat, datele cu caracter personal solicitate în ​​scopul plasării unei comenzi și livrării acesteia sunt numele, prenumele, adresa de livrare, numărul de telefon și e-mailul.
Fotografiile persoanei vizate sunt folosite exclusiv în scopul producerii produselor foto. După plasarea unei comenzi, fotografiile persoanei vizate sunt stocate până la 14 zile, pentru a putea prelucra comenzi suplimentare sau în cazul unor obiecții. Fotografiile sunt apoi șterse definitiv.

B) Când persoana vizată utilizează aplicația noastră
Atunci când persoana vizată utilizează aplicația noastră, noi colectăm informații despre versiunea aplicației pe care o folosește persoana vizată. Pe lângă aceasta, YOLO prelucrează datele cu caracter personal doar atunci când persoana vizată exprimă în mod voluntar consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu, atunci când vă înregistrați, când comandați produse sau în legătură cu completarea unei comenzi, concursuri cu premii sau înregistrări online. În mod regulat, datele cu caracter personal solicitate persoanei vizate în ​​scopul plasării comenzii și livrării acesteia sunt numele, prenumele, adresa de livrare, numărul de telefon și e-mailul.
Fotografiile persoanei vizate sunt folosite exclusiv in scopul producerii produselor foto. După plasarea unei comenzi, fotografiile persoanei vizate sunt stocate până la 14 zile, pentru a putea prelucra comenzi suplimentare sau în cazul unor obiecții. Fotografiile sunt apoi șterse definitiv.

Transfer de date

Ținând cont de faptul că livrarea produsului se face prin intermediul firmei de curierat, iar plata este cu ramburs, pentru a prelucra și efectua plata, YOLO va transmite datele cu caracter personal necesare ale persoanei vizate către firma de curierat cu care are contract.
Transferul datelor cu caracter personal către organele guvernamentale poate fi efectuat numai în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor. Fără consimțământul expres al persoanei vizate, datele cu caracter personal nu pot fi dezvăluite terților.
Asociații YOLO sunt obligați să respecte regulile de protecție a datelor cu caracter personal și de confidențialitate, precum și reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal.
Pentru a asigura un nivel ridicat de disponibilitate a produselor noastre clienților, utilizatorilor și a altor clienți, cooperăm cu furnizorii de servicii din afara Uniunii Europene. Acești furnizori de servicii sunt obligați să se asigure că datele cu caracter personal pe care YOLO le transmite și pe care le prelucrează sunt prelucrate în conformitate cu toate prevederile GDPR. Pentru a menține pe deplin nivelul ridicat al protecției datelor cu caracter personal, YOLO monitorizează în mod regulat dacă acești furnizori de servicii respectă regulile GDPR.
YOLO încredințează altor companii și persoane îndeplinirea anumitor părți ale serviciului, cum ar fi ambalarea, transportul și livrarea produselor comandate. Acești furnizori de servicii vor avea acces la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, care sunt necesare pentru îndeplinirea serviciului contractat și le pot utiliza numai în acest scop. Acești furnizori de servicii sunt considerați ca fiind persoanele împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în cadrul GDPR, și sunt obligați să utilizeze și să prelucreze datele cu caracter personal numai în conformitate cu reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal, precum și cu această Politică de confidențialitate. Persoanele împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să prelucreze datele cu caracter personal în așa fel încât să asigure securitatea corespunzătoare a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal, împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. Prin urmare, în cursul desfășurării relației contractuale cu YOLO, persoanele împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal acordă o atenție deosebită respectării Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal și Politicii de confidențialitate, în timp ce YOLO controlează activitatea lor, cu excepția serviciului de livrare. Persoanele împuternicite de operator pentru prelucrearea datelor cu caracter personal nu aduc decizii de sine-stătătoare asupra prelucrării datelor cu caracter personal, însă au obligația de a urma instrucțiunile obținute și doar în conformitate cu contractul încheiat cu YOLO.
Persoana împuternicită de operator:
YOLO TECHNOLOGY DOO BEOGRAD-Zemun
Sediul: ul. Tošin bunar 92b, 11080 Beograd
Numărul de ordine în registrul comerțulu: 21343498
E-mail prin: www.yolobook.rs
Firma de curierat / livrare:
SC FAN Courier Express SRL
Sediu: Șos. de Centură nr. 32, Stefăneștii de Jos, Ilfov, 077175
E-mail prin: fan@fancourier.ro

Prelucrarea și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de către persoana vizată sunt utilizate în scopul prelucrării și realizării comenzii plasate și sunt furnizate în mod voluntar. Dacă persoana vizată nu furnizează datele cu caracter personal către YOLO, nu va putea să plaseze comanda,dar nici YOLO nu o va putea prelucra și realiza. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi dat de persoane cu vârsta de 16 ani sau peste, în timp ce pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani, consimțământul poate fi dat de părinte sau tutore.

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt utilizate, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, numai în scopul pentru care au fost colectate și în scopul protejării intereselor legale și legitime ale YOLO, în special pentru administrarea tehnică a site-ului Web și a aplicației.
Folosim datele cu caracter personal ale persoanei vizate în scopul sondajelor cu privire la produsele oferite de YOLO și în scopuri de marketing, numai atunci când persoana vizată și-a dat consimțământul prealabil. Se consideră că persoana vizată și-a dat consimțământul în momentul plasării comenzii. Persoana vizată își poate retrage consimțământul cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal în scopuri de marketing în orice moment.

Informații

În scopul informării despre serviciile și produsele noastre, adresa de e-mail a persoanei vizate și numărul de telefon sunt utilizate în scopuri de marketing, până în momentul în care persoana vizată va solicita retragerea consimțământul. Retragerea este posibilă în orice moment și se poate face prin accesarea www.yolobook.ro. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.

În privința reglementărilor aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal, persoana vizată are dreptul, la propria cerere, să acceseze datele cu caracter personal, să solicite corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată și dreptul de a se opune prelucrării acestor date.

Măsuri de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, YOLO asigură securitatea datelor cu caracter personal și oferă o protecție corespunzătoare împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal, manipulării accidentale sau intenționate a datelor, pierderii, distrugerii sau deteriorării. Procedurile noastre de securitate sunt monitorizate și actualizate constant în conformitate cu evoluția tehnologiei.

Drepturile persoanei vizate:

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată are următoarele drepturi:

1. Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15 GDPR)
Persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, persoana vizată are dreptul la accesul acestor date cu informațiile aflate în art. 15 GDPR.
2. Dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor (art. 16 și 17. GDPR)
Persoana vizată are dreptul să solicite rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc de la operator, fără întârzieri nejustificate, și dreptul de a completa datele cu caracter personal. Persoana vizată are dreptul să obțină ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la aceasta de la operator, fără întârziere nejustificată, dacă sunt îndeplinite condițiile art. 17 din GDPR, de ex. dacă datele cu caracter personale nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate.
3. Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 GDPR)
Persoana vizată are dreptul să solicite restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre condițiile art. 18 din GDPR, de ex. persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite operatorului verificarea exactității datelor cu caracter personal.
4. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 GDPR)
În anumite cazuri, menționate în art. 20 din GDPR, persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal referitoare la aceasta într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal din parte operatorului căruia i-au fost furnizate datele, către un alt operator.
5. Dreptul la opoziție (art. 21 GDPR)
În cazul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 6 (1) litera (f) (prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de interes legitim), persoana vizată are dreptul, în orice moment, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la aceasta din motive legate de situația particulară în care se află. YOLO nu va mai prelucra datele cu caracter personal ale persoanei vizate, decât dacă dovedește că există motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate sau dacă contestă, exercită sau apără un drept în instanță.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor cu caracter personal (art. 77 GDPR)

Dacă persoana vizată consideră că YOLO a încălcat drepturile sale legate de protecția datelor cu caracter personal, atunci vă rugăm să ne contactați prin e-mail la www.yolobook.ro pentru a încerca să găsim o soluție.

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prevederile GDPR.
Autoritatea competentă pentru supravegherea datelor cu caracter personal în România este:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
RO – Sector 1, cod poștal 010336 București
Tel. +40.318.059.211
Fax. +40.318.059.602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro